LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Urząd Gminy Czarny Dunajec

nabór na wolne stanowisko pracy:

stanowisko ds. turystyki i promocji

wymiar etatu: pełny - na podstawie umowy o pracę


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

 

1.

Natalia Buter

Ciche