Wójt Gminy Czarny Dunajec informuję, że. nastąpi zamknięcie drogi powiatowej 1651K pomiędzy Czarnym Dunajcem a Cichym.

28.10.2020 Czarny Dunajec - Ciche: godziny zamknięcia drogi 8:00 - 13:00

31.10.2020 Czarny Dunajec - Ciche: godziny zamknięcia drogi: 6:00 - 11:00

Zamknięcie spowodowane jest kręceniem scen do filmu fabularnego „SONATA”.

Będzie się to wiązało z ograniczoną możliwością przejazdu dla ruchu samochodowego. Zostaną wyznaczone objazdy zgodnie z projektem organizacji ruchu .

Bardzo proszę mieszkańców  o zachowanie szczególnej ostrożności.


Wójt Gminy

Marcin Ratułowski