W listopadzie br. zakończono prace konserwatorskie przy nieznanym Pomniku Nagrobnym w typie Memento Mori zlokalizowanym na cmentarzu Parafialnym w Piekielniku.

Obiekt prezentuje wysoką jakość warsztatu rzeźbiarskiego i datuje się go na 1824 rok.
Przypuszczalnie jest to pomnik nagrobny osoby duchownej lub osoby zamożnej z tytułem. Jest to jeden z nielicznych już XIX wiecznych nagrobków zachowanych na tym cmentarzu. Obiekty tego typu są oryginalnymi, niemymi świadkami historii, czasu powstania tego cmentarza, zwyczajów, wyznania wiary oraz sztuki sepulkralnej.

Obiekt był w bardzo złym stanie zachowania, nie konserwowany od czasu powstania. Zaawansowana dezintegracja kamienia powodowała powolne osypywanie. Nagrobek był porośnięty mchem i porostami. Wszystkie uskoki profilu, naroża oraz wzory kamieniarskie uległy przetarciu, zatracając ostrość pierwotnej formy. Na południowo wschodniej ścianie obelisku widoczny był znaczny ubytek. Niebezpieczne pęknięcia widoczne były zarówno na kamiennej czaszce, jak i obelisku. Silnie korodujący krzyż był przyczyną przebarwienia kamienia.

Głównym celem prac konserwatorskich było przywrócenie materiałowi, z którego wykonany jest obiekt wszystkich utraconych cech technicznych i wartości artystycznych. Fundamentalnym znaczeniem w tym zakresie prac było uzupełnienie ubytków kamienia. Najważniejszym etapem było usunięcie przyczyn niszczących i degradujących obiekt, natomiast istotnym etapem pracy rzutującym na trwałość konserwacji było przeprowadzenie wzmocnienia struktury kamienia.

Prace konserwatorskie wykonane zostały przez Pana Jana Chodorowicza prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Jan Chodorowicz Konserwacja Zabytków z siedzibą w Nowym Targu.

Całkowity koszt zadnia wniósł 17 950,00 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy
Czarny Dunajec.

Zdjęcia: Jan Chodorowicz