W związku z wydanym rozporządzeniem Rady Ministrów dot. pracy zdalnej w
administracji oraz zaleceniami  Ministerstwa Sprawiedliwości punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 4 listopada 2020 roku będą
zamknięte  do odwołania. Pomoc prawna będzie udzielana w trybie

zdalnym po wcześniejszej rejestracji przez Starostwo.