Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców Gminy Czarny Dunajec, że w dniu 12 grudnia 2020 roku (tj. druga sobota miesiąca) w miejscowości Czarny Dunajec na parkingu za Remizą OSP w godzinach od 800 – 1500 odbędzie się:

zbiórka odpadów niebezpiecznych i chemikaliów takich jak niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin i opakowania po aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć oraz zbiórka drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.