Wójt Gminy Czarny informuje, że Urząd Gminy przyjmuje w dalszym ciągu mieszkańców i innych zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, zapewniając bieżącą realizację zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

W trakcie załatwianie spraw bezpośrednio w Urzędzie należy przestrzegać następujących zasad:

  • w czasie przebywania w Urzędzie bezwzględnie wymagane jest stosowanie maski ochronnej na usta i nos !
  • osoby wchodzące i wychodzące z Urzędu obowiązane są do dezynfekcji rąk – stanowiska do dezynfekcji zlokalizowane są na korytarzu w pobliżu wejść do Urzędu,
  • w czasie przebywania w miejscach ogólnodostępnych Urzędu
    (np. na korytarzach) należy zachować minimalnie 1,5 metra odległości od innych osób,
  • w czasie załatwiania sprawy w konkretnym biurze, nie może tam przebywać więcej niż 1 klient na 1 stanowisko pracy.

Z uwagi na zagrożenia związane z epidemią, zachęcam do korzystania z elektronicznej formy załatwienia spraw, w szczególności poprzez platformę ePUAP, z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego

(https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap).

Przypominam o rządowej stronie internetowej, na której znajdziecie państwo najważniejsze informacje na temat koronawirusa:

https://www.gov.pl/web/koronawirus