Wójt Gminy Czarny Dunajec zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej Analizy ubóstwa energetycznego. Obowiązek przeprowadzenia analizy wynika z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-A4a_wWtDH3w-l4941-6ty8QcV2ovxoalWUlT0Rl1vtQUZw/viewform.