Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005), art. 31 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 i z 2021 r. poz. 2054, 2142) oraz §8 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2106 r. poz. 1502),

zarządzam, co następuje:

Wójt Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem Nr 116/2022 z dnia 7 czerwca 2022r.

w sprawie:  stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe..

Przyznał stypendia sportowe następującym sportowcom na łączną kwotę  40 000 zł (brutto):

Piczura Magda

Biathlon

Nowak Natalia

Biathlon

Liszka Amelia

Biathlon

Leja Krzysztof

Skoki narciarskie

Kidoń Antoni

skoki, kombinacja norweska

Czech Bartłomiej

skoki, kombinacja

Byrski Szymon

skoki

Nowak Piotr

skoki, kombinacja norweska, biegi narciarskie i bathlon

Bartyzoł Jakub

Biathlon

Rączka Oskar

skoki, kombinacja norweska

Hatłas Gabriela

łyżwiarstwo figurowe

Rzepka Maksymilian

Łyźwiarstwo szybkie

Figus Jagoda

solistka łyżwiarstwa figurowego

Krupa Justyna

Jeździectwo, WKKW

Czyszczoń Patrycja

Biathlon

Mroczkowski Jan

kombinacja norweska

Kardaś Elżbieta

Trójbój siłowy

Bober Radosław

Trójbój siłowy, martwy ciąg

Banaś Roksana

lekkoatletyka, biegi przełajowe, biegi narciarskie

Stasiak Dawid

Skoki, Kombinacja norweska

Wajda Wiktoria

łyżwiarstwo figurowe, JIU-JITSU

Jarończyk Jakub

Trójbój siłowy

Pająk Dorota

Biegi narciarskie

Kudajewski Krzysztof

JIU- JIUTSU

Sieradzki Alan

Akrobatyka sportowa, Jiu Jiutsu

Antosz Emilia

Skoki narciarskie, kombinacja norweska

Turski Andrzej

kombinacja norweska, skoki, biegi, szachy

Mulica Tomasz

Biegi narciarskie

Turski Marcin

biegi narciarskie, skoki, kombinacja norweska, judo

Bartyzoł Alicja

Biathlon

Nagrody  dla zawodników na łączną kwotę 33 000 zł (brutto)

 

Guńka Jan

biathlon

Stanek Patrycja

biathlon

Zbylut Kinga

biathlon

Szkurat Daria

Biegi narciarskie

Guńka Kacper

biathlon

Skorusa Wojciech

Biathlon

Nemś Robert

Trójbój siłowy

Truchan Zuzanna

Skoki narciarskie, kombinacja norweska

Rapacz Zuzanna

skoki narciarskie, kombinacja norweska

Malarz Miłosz

skoki, kombinacja norweska

Kil Joanna

kombinacja norweska

Kieta Krzysztof

skoki narciarskie

Fatla Maria

biegi narciarskie

Pabin Zuzanna

Biegi narciarskie

Gąsienica Kazimierz

biegi narciarskie

Urbaś Mateusz

skoki, kombinacja norweska

Ogórek Bartłomiej

Biegi narciarskie

Rączka Daniel

Skoki, kombinacja norweska

Maciusiak Mateusz

Skoki narciarskie

Bobak Aleksandra

Biegi narciarskie

Ogórek Piotr

Biegi narciarski

Leja Jakub

Biegi narciarskie

Bafia Klemens

skoki, kombinacja norweska

Sarniak Szymon

skoki, kombinacja norweska

Turski Piotr

kombinacja norweska, skoki, biegi

Węglarczyk Jan

biathlon, biegi narciarskie, piłka nożna

 

Nagrody  dla trenerów na łączną kwotę 7 000 zł (brutto)

 

Jakubowicz Małgorzata

biegi narciarskie - trener

Zięba Tomasz

Sekcja biegi narciarskie - trener

Bukowski Łukasz

narciarstwo klasyczne - trener

Jarząbek Józef

narciarstwo klasyczne - trener

Wyróżnienia w postaci Dyplomu:

Głodowski Marek

Biegi narciarski

Haberna Patrycja

Biegi narciarskie

Łukaszczyk Dominika

Biegi narciarskie