Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że zakończył się tegoroczny nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Gminnego Programu dotacyjnego na wymianę źródła ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec – z powodu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy.


Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, że w 2023 roku planuje ponownie uruchomić nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Gminnego Programu dotacyjnego na wymianę źródła ogrzewania. Zainteresowanych złożeniem wniosku w roku 2023 zapraszamy do śledzenia strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz mediów społecznościowych Gminy Czarny Dunajec.