INFORMACJA

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, apeluje do mieszkańców Czarnego Dunajca, pobierających wodę
z gminnej sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie
z wody.

Woda dostarczana poprzez sieć wodociągową do odbiorców przeznaczona jest głównie na cele bytowe.

W szczególności prosimy o powstrzymanie się od używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów, kwiatów, czy napełniania wodą przydomowych basenów.

Na dzień dzisiejszy nastąpił spadek poziomu wody w studniach a tym samym w głównym zbiorniku wody.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli nam zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w sieci wodociągowej oraz nie spowoduje zakłóceń w jej dostawie.