Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Stop Smog, usytuowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec. Celem Programu jest zmniejszenie w Gminie Czarny Dunajec liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Czarny Dunajec oraz montaż proekologicznych, spełniających wymagania prawne, źródeł ogrzewania.


Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 08 sierpnia 2022 r. do dnia 16 października 2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu, w godzinach: w poniedziałek 8:00-18:00, od wtorku do piątku: 7:30 – 15.30.


Wniosek stop smog

regulamin stop smog