Odpady należy wystawić przed godz. 8:00.

Odbiór z poboczy dróg przebiegających przez tereny zabudowane, tak jak jest to przyjęte przy odbiorze odpadów komunalnych.


27.09.2022r. – wtorek

Koniówka

Podczerwone


28.09.2022r. – środa

Chochołów


29.09.2022r. – czwartek

Ciche


30.09.2022r. – piątek

Odrowąż

Załuczne

Pieniążkowice

Dział


01.10.2022r. – sobota

Piekielnik

Podszkle


04.10.2022r. –wtorek

Czerwienne


08.10.2022r. –sobota

Czarny Dunajec


19.10.2022r. –środa

Stare Bystre


26.10.2022r. – środa

Wróblówka


29.10.2022r. –sobota

Ratułów


Odpady wielkogabarytowe

to stare meble, opony pochodzące od samochodów i maszyn rolniczych a także zużyte części z tych pojazdów, lodówki, pralki, telewizory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne elementy wyposażenia mieszkania, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i workach na odpady stanowiących wyposażenie nieruchomości.