Szanowni Państwo, docierają do nas informacje o nieuczciwych praktykach składów opałowych informujących, że do rozliczenia dodatków węglowych wymagane są rachunki za opał. Informacje te są fałszywe.


Nie jest wymagane przedstawianie żadnych rachunków za zakupiony opał!


Wypłata dodatków rozpocznie się już wkrótce.