Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec, że w dniu 19.09.2022r. wydał na podstawie sprawozdania z badań wody z dnia 19.09.2022r. decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.


Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 14.09.2022r. wykazały przekroczenia parametrów bakteriologicznych w wodzie:

- ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 22ºC – 180 jtk/1ml,


W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana WYŁĄCZNIE po przegotowaniu.


Woda bez ograniczeń może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).


Urząd Gminy podjął już działania naprawcze.