Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców Gminy Czarny Dunajec, że w dniu 17 września 2022 roku w miejscowości Czarny Dunajec na parkingu za Remizą OSP w godzinach od 8 00 – 1500  odbędzie się:


zbiórka odpadów niebezpiecznych i chemikaliów takich jak niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin i opakowania po aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć oraz zbiórka drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.