OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przedłużenie naboru wniosków dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych usytuowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec realizowanych w ramach Programu Stop Smog. Celem Programu jest wymiana starych kotłów centralnego ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła.

Program przeznaczony jest dla osób najuboższych, które spełniają następujące kryteria:

  • miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 2 342,27 zł,
  • miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 1 673,05 zł,
  • posiadany majątek, tj. nieruchomości, ruchomości, zasoby pieniężne nie przekraczają wartości 53 000 zł (nie dotyczy budynku, w którym dokonywana będzie wymiana źródła ogrzewania w ramach programu).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2.