W dniu 18 listopada 2022 w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec miało miejsce uroczyste przekazanie umundurowania bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Całkowity koszt zakupu zamknął się w kwocie 38198,88 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w konkursie pn. „Małopolskie OSP 2022” wyniosło 10860 zł. Kwota 27338,00 pochodzi z budżetu Gminy Czarny Dunajec. Przekazania mundurów dokonał Wójt Gminy Marcin Ratułowski wraz z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Małopolskiego Panem Janem Piczurą oraz Skarbnikiem Gminy Panią MonikaąStyrczulą. W uroczystości udział wzięli: Prezesi i Naczelnicy OSP Chochołów Józef Topór, Jan Ziender, OSP Odrowąż Piotr Dusza , Adam Hosana , OSP Pieniążkowice Jan Bartyzoł, Zdzisław Gal, OSP Stare Bystre Marek Biela, Bogusław Stopka.