Postępowania Administracyjne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Informacja - Została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K...


Nasz znak: OŚ.6220.7.2022.JB Czarny Dunajec, dnia: 2022-09-07 INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art....

Informacja - Została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi...


Nasz znak: OŚ.6220.8.2022.MZ                                                    Czarny Dunajec, dnia: 2022-09-02 INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz...

Obwieszczenie - Została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi...


Nasz znak: OŚ.6220.8.2022.MZ                                                                             Czarny Dunajec, dnia: 2022-09-02 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Koniówka


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j....

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH O SPRZEDAŻY


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j....

Informacja - Została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi...


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Chochołów


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec ul. Rynek


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec ul. Targowa


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....