Postępowania Administracyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czarny Dunajec ul. Kolejowa


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czarny Dunajec


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Informacja - Została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej...


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008...

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2032”


Obwieszczenie Wójt Gminy Czarny Dunajec zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2023-2026 z perspektywą...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec 3


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec - strzelnica


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec 2


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Czarny Dunajec


Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz....

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Ciche


OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę...