Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości i jej powierzchnia.

Część działki ewidencyjnej nr 5160/2 o pow. 0,0020 ha

Położenie

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Rynek.

Księga wieczysta

NS1T/00147701/0

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana
w Czarnym Dunajcu przy ul. Rynek

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży pamiątek regionalnych;

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

KDGR – tereny komunikacji: dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.

 

Warunki umowy

Umowa od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Wysokość czynszu

- miesięczny w wysokości 1000 zł netto plus należny podatek VAT, waloryzowany jeden raz w roku.

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury.

Okres dzierżawy

Umowa do 31 stycznia 2023 r.

Czarny Dunajec dnia 26.07.2022 r.