Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości i jej powierzchnia.

Część działki ewidencyjnej nr 3203/8 i 3147 o pow. 1,0682 ha

Położenie

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Targowej.

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana
w Czarnym Dunajcu przy ul. Targowej

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności sportowej na, której znajduje się boisko ze sztuczną murawą;

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

3.US.2 – tereny sportu i rekreacji.

 

Warunki umowy

Umowa od dnia 12 sierpnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Wysokość czynszu

- miesięczny w wysokości 250 zł brutto.

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury.

Okres dzierżawy

Umowa do 31 grudnia 2027 r.

Czarny Dunajec dnia 26.07.2022 r.