Pozostałe ogłoszenia gminne

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych  w ramach Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego

29 września 2022

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny obejmuje 13 samorządów z terenu Podhala: Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Gminę Biały Dunajec, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę...

Wystartował konkurs  „GOZ Biznes- Lider Małopolski 2022”

Wystartował konkurs „GOZ Biznes- Lider Małopolski 2022”

23 września 2022

Zgłoś swoją firmę i pokaż światu jak dbasz o środowisko. W twojej firmie wykorzystujecie materiały pochodzące z recyklingu, woda płynie w obiegu...

KONKURSY OGŁOSZONE W SIERPNIU 2022 PRZEZ PODHALAŃSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA

KONKURSY OGŁOSZONE W SIERPNIU 2022 PRZEZ PODHALAŃSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA

30 sierpnia 2022

Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020...

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór - KP.111.20.2022 Referent w Zespole Księgowości w wymiarze: 1 osoba – 1 etat
WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór - KP.111.21.2022 Doradca Energetyczny w wymiarze: 1 osoba - 1 etat
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 lutego 2022r.  w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań...

21 lutego 2022

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Obwieszczenie o terminach i miejscach powiatowego polowania na drapieżniki w roku 2022 Koła Łowieckiego “PONOWA” w Nowym Targu

Obwieszczenie o terminach i miejscach powiatowego polowania na drapieżniki w roku 2022 Koła Łowieckiego “PONOWA” w Nowym Targu

11 lutego 2022

Znak sprawy: OŚ.6150.2.2022.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2022-02-11 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

Obwieszczenie o terminach i miejscach powiatowego polowania na drapieżniki w roku 2022 Koła Łowieckiego “SZARAK” w Nowym Targu

Obwieszczenie o terminach i miejscach powiatowego polowania na drapieżniki w roku 2022 Koła Łowieckiego “SZARAK” w Nowym Targu

11 lutego 2022

Znak sprawy: OŚ.6150.1.2022.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2022-02-11 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań własnych Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czarny Dunajec

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację...

28 stycznia 2022

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133, z 2021 r. poz....

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych...

26 stycznia 2022

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “GŁUSZEC” w Nowym Targu

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “GŁUSZEC” w Nowym Targu

23 listopada 2021

Znak sprawy: OŚ.6150.7.2021.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2021-11-23 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

Zaproszenie na warsztaty z zakresu fotowoltaiki dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw

Zaproszenie na warsztaty z zakresu fotowoltaiki dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw

17 listopada 2021

W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA- „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Kilmatu i Energii dla województwa małopolskiego” zapraszamy na warsztaty, które...

Grypa ptaków – informacje ogólne

Grypa ptaków – informacje ogólne

17 listopada 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu w związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą grypy ptaków (HPAI), tj. stwierdzeniem w dniu 2 listopada...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021/KB  na dowóz/odwóz dzieci na  TRASIE Nr 3 E  do  Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zakopanem

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021/KB na dowóz/odwóz dzieci na TRASIE Nr 3 E do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu...

9 listopada 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021/KB na dowóz/odwóz dzieci na TRASIE Nr 3 E do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna - Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie KNO_Raba Wyżna_BielankaEmitel/26229

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna - Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją...

27 października 2021

Obwieszczenie o zgromadzonych wszystkich niezbędnych dokumentach potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A....

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “SZARAK” w Nowym Targu

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “SZARAK” w Nowym Targu

27 października 2021

Znak sprawy: OŚ.6150.6.2021.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2021-10-26 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

ZARZĄDZENIE NR 186/2021 WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 186/2021 WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarny...

25 października 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na...

25 października 2021

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz....

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “WSPÓLNOTA” w Witowie

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “WSPÓLNOTA” w Witowie

11 października 2021

Znak sprawy: OŚ.6150.5.2021.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2021-10-11 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “SABAŁA” w Zakopanem

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “SABAŁA” w Zakopanem

7 października 2021

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz....