Pozostałe ogłoszenia gminne

Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 lutego 2022r.  w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań...

21 lutego 2022

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Obwieszczenie o terminach i miejscach powiatowego polowania na drapieżniki w roku 2022 Koła Łowieckiego “PONOWA” w Nowym Targu

Obwieszczenie o terminach i miejscach powiatowego polowania na drapieżniki w roku 2022 Koła Łowieckiego “PONOWA” w Nowym Targu

11 lutego 2022

Znak sprawy: OŚ.6150.2.2022.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2022-02-11 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

Obwieszczenie o terminach i miejscach powiatowego polowania na drapieżniki w roku 2022 Koła Łowieckiego “SZARAK” w Nowym Targu

Obwieszczenie o terminach i miejscach powiatowego polowania na drapieżniki w roku 2022 Koła Łowieckiego “SZARAK” w Nowym Targu

11 lutego 2022

Znak sprawy: OŚ.6150.1.2022.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2022-02-11 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań własnych Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czarny Dunajec

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację...

28 stycznia 2022

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133, z 2021 r. poz....

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych...

26 stycznia 2022

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “GŁUSZEC” w Nowym Targu

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “GŁUSZEC” w Nowym Targu

23 listopada 2021

Znak sprawy: OŚ.6150.7.2021.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2021-11-23 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

Zaproszenie na warsztaty z zakresu fotowoltaiki dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw

Zaproszenie na warsztaty z zakresu fotowoltaiki dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw

17 listopada 2021

W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA- „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Kilmatu i Energii dla województwa małopolskiego” zapraszamy na warsztaty, które...

Grypa ptaków – informacje ogólne

Grypa ptaków – informacje ogólne

17 listopada 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu w związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą grypy ptaków (HPAI), tj. stwierdzeniem w dniu 2 listopada...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021/KB  na dowóz/odwóz dzieci na  TRASIE Nr 3 E  do  Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zakopanem

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021/KB na dowóz/odwóz dzieci na TRASIE Nr 3 E do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu...

9 listopada 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021/KB na dowóz/odwóz dzieci na TRASIE Nr 3 E do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna - Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie KNO_Raba Wyżna_BielankaEmitel/26229

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna - Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją...

27 października 2021

Obwieszczenie o zgromadzonych wszystkich niezbędnych dokumentach potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A....

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “SZARAK” w Nowym Targu

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “SZARAK” w Nowym Targu

27 października 2021

Znak sprawy: OŚ.6150.6.2021.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2021-10-26 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

ZARZĄDZENIE NR 186/2021 WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 186/2021 WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarny...

25 października 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na...

25 października 2021

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz....

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “WSPÓLNOTA” w Witowie

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “WSPÓLNOTA” w Witowie

11 października 2021

Znak sprawy: OŚ.6150.5.2021.MZ Czarny Dunajec, dnia: 2021-10-11 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy...

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “SABAŁA” w Zakopanem

Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego “SABAŁA” w Zakopanem

7 października 2021

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz....

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROZWOJU STRATEGII ROZWOJU GMINY CZARNY DUNAJEC NA LATA 2021-2030

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROZWOJU STRATEGII ROZWOJU GMINY CZARNY DUNAJEC NA LATA 2021-2030

20 września 2021

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROZWOJU STRATEGII ROZWOJU GMINY CZARNY DUNAJEC NA LATA 2021-2030 <- POBIERZ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT PODJĘCIA PRZEZ RADĘ GMINY CZARNY DUNAJEC UCHWAŁY W SPRAWIE RÓWNEGO TRAKTOWANIA MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNY DUNAJEC, W TYM BEZ WZGLĘDU NA RASĘ, RELIGIĘ, KWESTIE MEDYCZNE I SANITARNE ORAZ SKIEROWANIA DO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WEZWANIA DO UZYSKANIA GWARANCJI ZE STRONY PRODUCENTÓW SZCZEPIONEK PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2 DOTYCZĄCYCH POKRYCIA PRZEZ TE PODMIOTY WSZELKICH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT PODJĘCIA PRZEZ RADĘ GMINY CZARNY DUNAJEC UCHWAŁY W SPRAWIE RÓWNEGO TRAKTOWANIA MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNY DUNAJEC, W...

30 marca 2021

Począwszy od dnia 10 grudnia 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej wpływają do Rady Gminy Czarny Dunajec od osób...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości po dawnej stacji PKP, położonego w miejscowości Podczerwone

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości po dawnej stacji PKP, położonego w miejscowości Podczerwone

12 lutego 2021

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat tj. do...

Będą konsultacje w sprawie możliwości nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec

Będą konsultacje w sprawie możliwości nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec

5 lutego 2021

W dniu 1 lutego 2021 r. Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w...

I TY możesz zostać Św. Mikołajem!

I TY możesz zostać Św. Mikołajem!

12 listopada 2020

Wójt Gminy Czarny Dunajec wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu wychodząc z inicjatywą pomocy rzeczowej lub żywnościowej dla potrzebujących...