W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA- „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Kilmatu i Energii dla województwa małopolskiego” zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w formie on-line 24 listopada 2021 roku o godzinie 11:00. Organizatorem spotkania są Ekodoradcy dla biznesu funkcjonujący w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania zostaną poruszone najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in. metod poprawnego doboru instalacji fotowoltaicznej do potrzeb przedsiębiorstwa, etapów procesu inwestycyjnego, najczęstszych błędów popełnianych podczas instalacji, problemów na etapie eksploatacji, trwałości systemów PV, a także założeńwprowadzonych i projektowanych zmian stanu prawnego z zakresu zasad rozliczenia energii wytwarzanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych od 2022 roku.

Przedsiębiorców zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach zachęcamy do przesłania formularzu zgłoszeniowego (do pobrania ze strony internetowej: www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu ) za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres ekodoradcy@mcp.malopolska.pl (tytuł wiadomości: warsztaty PV) w terminie do 18 listopada 2021 roku.