Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Zatłoka zam. Ciche.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przedstawionej listy kandydatów, Wójt postanowił o zatrudnieniu Pani Justyny Zatłoka zam. Ciche. O dokonaniu wyboru kandydatki przez Wójta przesądził fakt, iż była to jedyna kandydatka, która spełniła wymagania niezbędne, ponadto wykazała się bardzo dobrą wiedzą w ramach naboru i w wysokim stopniu spełniła wymagania dodatkowe.