INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy:

stanowisko ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji

 

wymiar etatu: pełny - na podstawie umowy o pracę

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aneta Błęka zam. Załuczne

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przedstawionej listy kandydatów, Wójt Gminy postanowił o zatrudnieniu Pani Anety Błęka zam. Załuczne. Pani Aneta Błęka spełniła wymagania niezbędne oraz w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe ( najwyższa ilość uzyskanych punktów), wykazując się wymaganym wykształceniem i doświadczeniem oraz wystarczającą wiedzą w ramach przeprowadzonego konkursu.