Urząd Gminy Czarny Dunajec

nabór na wolne stanowisko pracy:

stanowisko ds. księgowości budżetowej

wymiar etatu : pełny - na podstawie umowy o pracę

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

 

1.

Justyna Zatłoka

Ciche