Urząd Gminy Czarny Dunajec

nabór na wolne stanowisko pracy :

stanowisko ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji

wymiar etatu: pełny - na podstawie umowy o pracę

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

 

1.

Aneta Błęka

Załuczne

 

2.

Magdalena Kowalczyk

Zubrzyca Dolna