Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Marta Śmiech-Gal - Inspektor ds. zamówień publicznych

Piotr Zmarzliński - Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych


nr telefonu: 18 26-135-46

nr pokoju: 46 (Referat Budownictwa)


ZAPYTANIA OFERTOWE

Plan Zamówień Publicznych:

Załączniki:

Aktualne zamówienia:

Budowa przepustu skrzynkowego na drodze „Do Sośniny” w miejscowości Piekielnik


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022 do godz. 10:00

Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego pomieszczeń socjalno-kuchennych w budynku żłobka przy ulicy Targowej w miejscowości Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert (został wydłużony): do dnia 04.10.2022 do godz. 10:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2023


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 19.10.2022 do godz. 10:00

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Koniówka


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 14.10.2022 do godz. 10:00

Budowa tarasu widokowego na szczycie wzgórza Bachledówka w miejscowości Ratułów


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 03.10.2022 do godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2022-2023


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 06.10.2022 do godz. 10:00

Archiwalne zamówienia

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”


Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na...

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Czerwienne Górne


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 04.07.2022 do godz. 10:00

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ratułów Dolny


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 29.06.2022 do godz. 10:00

Wykonanie remontu pomieszczeń i dachu budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu (2)


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 14.06.2022 do godz. 10:00

Rozbiórka trzech budynków nieużytkowych na działce ewid. nr 3260 przy ul. Targowej w miejscowości Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 09.06.2022 do godz. 10:00

Wykonanie remontu dróg rolniczych w miejscowościach Piekielnik, Stare Bystre i Wróblówka


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 08.06.2022 do godz. 10:00

Przebudowa dróg gminnych "Grapa-Beskid" K360181, "Harkabuz-Beskid" K360416, "Kaplica-Grapa" K360180 w miejscowości Odrowąż


Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia...