Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Piotr Zmarzliński

Inspektor ds. zamówień publicznych


nr telefonu: 18 26-135-46

nr pokoju: 46 (Referat Budownictwa)


ZAPYTANIA OFERTOWE

Plan Zamówień Publicznych:

Aktualne zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych "Grapa-Beskid" K360181, "Harkabuz-Beskid" K360416, "Kaplica-Grapa" K360180 w miejscowości Odrowąż


Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia...

Wykonanie remontu pomieszczeń i dachu budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 20.05.2022 do godz. 10:00

Archiwalne zamówienia

Naprawa pozimowa dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 10.02.2022 do godz. 10:00

Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2022


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 30.12.2021 do godz. 10:00

Realizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chochołów


Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia...

Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie gminy Czarny Dunajec w roku 2021 (II)


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 04.10.2021 do godz. 9:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2022


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 21.10.2021 do godz. 10:00

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.560.000 PLN na sfinansowanie zadań realizowanych przez gminę Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 28.09.2021 do godz. 9:00

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji hydroforowej w miejscowości Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 27.09.2021 do godz. 9:00