Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Marta Śmiech-Gal - Inspektor ds. zamówień publicznych

Piotr Zmarzliński - Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych


nr telefonu: 18 26-135-46

nr pokoju: 46 (Referat Budownictwa)


ZAPYTANIA OFERTOWE

Plan Zamówień Publicznych:

Załączniki:

Aktualne zamówienia:

Budowa przepustu skrzynkowego na drodze „Do Sośniny” w miejscowości Piekielnik


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022 do godz. 10:00

Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego pomieszczeń socjalno-kuchennych w budynku żłobka przy ulicy Targowej w miejscowości Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert (został wydłużony): do dnia 04.10.2022 do godz. 10:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2023


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 19.10.2022 do godz. 10:00

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Koniówka


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 14.10.2022 do godz. 10:00

Budowa tarasu widokowego na szczycie wzgórza Bachledówka w miejscowości Ratułów


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 03.10.2022 do godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2022-2023


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 06.10.2022 do godz. 10:00

Archiwalne zamówienia

Wykonanie remontu pomieszczeń i dachu budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 20.05.2022 do godz. 10:00

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Ciche Górne II


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 12.04.2022 do godz. 10:00 Zamawiający: Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichem Górnem II...

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Ciche Dolne


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 06.04.2022 do godz. 10:00 Zamawiający: Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichem Dolnem Pełnomocnikiem...

Wykonanie zagospodarowania części Rynku w miejscowości Czarny Dunajec – ETAP I


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 22.03.2022 do godz. 10:00

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią, placem zabaw, oświetleniem i monitoringiem w miejscowości Załuczne


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 17.03.2022 do godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec z sezonie zimowym 2021-2022 – zamówienie uzupełniające


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 22.02.2022 do godz. 10:00

Wykonanie zagospodarowania części Rynku w miejscowości Czarny Dunajec – etap 1


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 25.02.2022 do godz. 10:00