Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Piotr Zmarzliński

Inspektor ds. zamówień publicznych


nr telefonu: 18 26-135-46

nr pokoju: 46 (Referat Budownictwa)


ZAPYTANIA OFERTOWE

Plan Zamówień Publicznych:

Aktualne zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych "Grapa-Beskid" K360181, "Harkabuz-Beskid" K360416, "Kaplica-Grapa" K360180 w miejscowości Odrowąż


Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia...

Wykonanie remontu pomieszczeń i dachu budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 20.05.2022 do godz. 10:00

Archiwalne zamówienia

Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 03.09.2021 do godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2021-2022


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 01.09.2021 do godz. 9:00

Dostawa średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z napędem 4x4 dla jednostki OSP Ratułów Górny


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 08.07.2021 do godz. 10:00

Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Piekielnik


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 02.07.2021 do godz. 10:00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec - etap II wraz z przebudową fragmentu sieci wodociągowej


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 05.07.2021 do godz. 10:00 (termin został zmieniony)

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2021/2022


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 18.06.2021 do godz. 10:00