Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Marta Śmiech-Gal - Inspektor ds. zamówień publicznych

Piotr Zmarzliński - Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych


nr telefonu: 18 26-135-46

nr pokoju: 46 (Referat Budownictwa)


ZAPYTANIA OFERTOWE

Plan Zamówień Publicznych:

Załączniki:

Aktualne zamówienia:

Budowa przepustu skrzynkowego na drodze „Do Sośniny” w miejscowości Piekielnik


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022 do godz. 10:00

Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego pomieszczeń socjalno-kuchennych w budynku żłobka przy ulicy Targowej w miejscowości Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert (został wydłużony): do dnia 04.10.2022 do godz. 10:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2023


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 19.10.2022 do godz. 10:00

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Koniówka


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 14.10.2022 do godz. 10:00

Budowa tarasu widokowego na szczycie wzgórza Bachledówka w miejscowości Ratułów


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 03.10.2022 do godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2022-2023


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 06.10.2022 do godz. 10:00

Archiwalne zamówienia

Rozbiórka budynku powięziennego w miejscowości Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 16.02.2022 do godz. 10:00

Naprawa pozimowa dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 10.02.2022 do godz. 10:00

Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2022


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 30.12.2021 do godz. 10:00

Realizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chochołów


Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia...

Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie gminy Czarny Dunajec w roku 2021 (II)


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 04.10.2021 do godz. 9:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2022


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 21.10.2021 do godz. 10:00

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.560.000 PLN na sfinansowanie zadań realizowanych przez gminę Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 28.09.2021 do godz. 9:00