Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Piotr Zmarzliński

Inspektor ds. zamówień publicznych


nr telefonu: 18 26-135-46

nr pokoju: 46 (Referat Budownictwa)


ZAPYTANIA OFERTOWE

Plan Zamówień Publicznych:

Aktualne zamówienia:

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2022/2023


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 22.06.2022 do godz. 10:00

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”


Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na...

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Czerwienne Górne


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 04.07.2022 do godz. 10:00

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ratułów Dolny


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 29.06.2022 do godz. 10:00

Wykonanie remontu pomieszczeń i dachu budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu (2)


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 14.06.2022 do godz. 10:00

Archiwalne zamówienia