Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Marta Śmiech-Gal - Inspektor ds. zamówień publicznych

Piotr Zmarzliński - Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych


nr telefonu: 18 26-135-46

nr pokoju: 46 (Referat Budownictwa)


ZAPYTANIA OFERTOWE

Plan Zamówień Publicznych:

Załączniki:

Aktualne zamówienia:

Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu (2)


Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000 PLN na sfinansowanie zadań realizowanych przez gminę Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 25.11.2022 do godz. 10:00

Archiwalne zamówienia