Zarządzanie kryzysowe


Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych/ Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC, spraw obronnych


Mariusz Garus

18-26-135-41

e-mail: zkryzysowe@czarny-dunajec.pl