Komisje Rady Gminy

Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Bezpieczeństwa

1. Bednarz Bartłomiej - Z-ca Przewodniczącego

2. Bukowski Bartłomiej

3. Długopolski Bolesław

4. Domagała Daniel

5. Dusza Tadeusz

6. Dzielski Kazimierz - Przewodniczący

7. Gal Zdzisław

8. Harbut Stanisław

9. Rubiś Rafał

-> PLAN PRACY Komisji Ładu Przestrzennego Infrastruktury i Bezpieczeństwa na 2022 rok


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

1. Bartoszek Krzysztof
2. Bednarz Bartłomiej - Zastępca Przewodniczącego

3. Bukowski Bartłomiej
4. Chowaniec Sebastian
5. Domagała Daniel
6. Hosaniak Lucyna
7. Kierkowska Zofia - Przewodnicząca
8. Kokoszka Bogumiła
9. Turski Tomasz

-> PLAN PRACY Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Czarny Dunajec na 2022 rok


Komisja Rewizyjna

1. Bednarz Bartłomiej - Z-ca Przewodniczącego

2. Chowaniec Sebastian - Przewodniczący

3. Kierkowska Zofia

4. Kokoszka Bogumiła

5. Rubiś Rafał


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1. Dzielski Kazimierz
2. Dziubek Paweł - Zastępca Przewodniczącego
3. Dusza Tadeusz
4. Gal Zdzisław
5. Harbut Stanisław - Przewodniczący
6. Krupa Tadeusz
7. Marduła Kazimierz

-> Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2022 rok


Komisja Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych

1. Chowaniec Sebastian

2. Długopolski Bolesław

3. Domagała Daniel

4. Dzielski Kazimierz

5. Garbaciak Tomasz

6. Harbut Stanisław

7. Krupa Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego

8. Wajda Czesław - Przewodniczący

->PLAN PRACY Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych na 2022 rok


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Bartoszek Krzysztof - Przewodniczący

2. Bednarz Bartłomiej

3. Chowaniec Sebastian

4. Dusza Tadeusz

5. Kierkowska Zofia - Z-ca Przewodniczącego

6. Marduła Kazimierz

7. Turski Tomasz


Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej

1. Dziubek Paweł - Zastępca Przewodniczącego
2. Garbaciak Tomasz - Przewodniczący

3. Bukowski Bartłomiej
4. Hosaniak Lucyna
5. Kokoszka Bogumiła
6. Krupa Tadeusz
7. Turski Tomasz
8. Wajda Czesław

-Plan pracy Komisji Spraw Obywatelskich Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok