I kwartał

1.Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.

2.Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

3.Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw mienia gminnego.

4.Analiza sprawozdania z gospodarki odpadami w Gminie Czarny Dunajec.

5.Informacja na temat rozbudowy kanalizacji w aglomeracji, poniesionych wydatków na ten cel oraz ilości przyłączeń do sieci indywidualnych gospodarstw domowych - stan na dzień 31.12.2021 r.

II kwartał

1.Wydanie opinii do projektu uchwały dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi.

2.Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw mienia gminnego.

3.Wydanie opinii w sprawie ochrony zabytków.

III kwartał

1.Analiza wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska za I półrocze 2022 roku.

2.Zapoznanie się ze stanem przygotowania postępowania przetargowego w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy na 2023 rok.

3.Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw składników mienia komunalnego.

IV kwartał

1.Analiza ilości zebranych odpadów w okresie styczeń-listopad 2022.

2.Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw mienia gminnego.

3.Wnioski i propozycje do projektu budżetu gminy na 2023 rok.