I kwartał

  • Ustalenie planu pracy Komisji na 2022 rok.

II kwartał

  • Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcuw 2021 roku.
  • Spotkanie z władzami Gminy na temat aktualnej sytuacji w służbie zdrowia i plany na przyszłość.

III kwartał

  • Ocena sytuacji na terenie Gminy Czarny Dunajec dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

IV kwartał

  • Podsumowanie pracy Komisji w roku 2022.