Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec jest Michał Jarończyk, Sekretarz Gminy,
Dane kontaktowe koordynatora:
Adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
Telefon: 18 2613538
 
Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy, zgodnie z wymaganiami określonymi ustawie;

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.