Ewidencja Ludności i Dowody

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Stanowiska ds. ewidencji ludności (zameldowanie, dowody osobiste) Podinsp. Renata Gęza
18 26-135-18 18
  Insp. Renata Błachuta 18 26-135-18 18

Załączniki: