Informacje o zwolnieniach z opłat za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/165/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. od dnia 1 marca 2020r. do 31 kwietnia 2021r. obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 23zł/os/m-c.

Od 1 maja 2021r. zgodnie z Uchwałą nr XXX/293/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2021r. obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 21zł/os/m-c.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/165/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. od stawki 23 zł/os/m-c przysługuje zwolnienie w wysokości 4,50 zł/os/m-c dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny oraz zwolnienie w wysokości 2,00 zł/os/m-c z tytułu posiadania kompostownika.

Zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny lub przydomowego kompostownika będą przysługiwać po złożeniu stosownej deklaracji.