Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne poziomy recyklingu

OSIĄGNIĘTY PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI WYMAGANY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

W 2018 rokugmina Czarny Dunajec osiągnęła:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 25 % (poziom wymagany - co najmniej 30%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % (poziom wymagany - co najmniej 50%).

Tutaj dodatkowo wprowadź załącznik: Sprawozdanie za rok 2018

W 2019 rokugmina Czarny Dunajec osiągnęła:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 40 % (poziom wymagany - co najmniej 40%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % (poziom wymagany - co najmniej 50%).

Tutaj dodatkowo wprowadź załącznik: Sprawozdanie za rok 2019

W 2020 rokugmina Czarny Dunajec osiągnęła:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 53 % (poziom wymagany - co najmniej 50%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 % 

Tutaj dodatkowo wprowadź załącznik: Sprawozdanie za rok 2020

W 2021 rokugmina Czarny Dunajec osiągnęła:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 32 % wagowo (poziom wymagany - co najmniej 20 % wagowo )

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 % 

Tutaj dodatkowo wprowadź załącznik: Sprawozdanie za rok 2021