WNIOSEK o skorzystanie z usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości usytuowanej w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec

Referat Komunalny informuję mieszkańców gminy Czarny Dunajec, że w związku z faktem, iż nie udało się całkowicie zlikwidować niebezpiecznego odpadu, jakim jest azbest, GMINA CZARNY DUNAJEC wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców planuje z własnych środków pokryć koszty związane z transportem oraz utylizacją azbestu.

Od 1 kwietnia br. istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku o skorzystanie z usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zaw. azbest. Druki będą do pobrania na Dzienniku Podawczym, w Referacie Komunalnym przy ul. Piłsudskiego 4a oraz poniżej.