Rezerwacja lub nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Rodzaj sprawy:

Rezerwacja lub nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Właściciel nieruchomości – inwestor.

Wymagania dotyczące wniosku:

Rezerwacji numeru porządkowego dokonuje się przed rozpoczęciem budowy domu, natomiast nadanie tego numeru następuje po dokonaniu odbioru budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagane załączniki:

Odpowiednio:

- plan zagospodarowania działki + dec. o pozwoleniu na budowę;

- potwierdzenie PINB przyjęcia obiektu budowlanego do użytku + mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku

Informacje dodatkowe:

Nadanie numeru porządkowego budynku w oparciu o potwierdzenie PINB jest podstawą do zarejestrowania w bazie ewidencji ludności i pozwala na meldowanie osób.

Termin załatwienia sprawy:

Do 2h

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t.Dz.U.Nr 193 poz.1287 z 2010r/ art.47a i 47b