Urząd Stanu Cywilnego


Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik USC

Zastępca Kierownika USC
Anna Bobak

Joanna Miętus
18 26-135-20 20

e-mail: usc@czarny-dunajec.pl