Uznanie dziecka przez ojca

Rodzaj sprawy:

Uznanie dziecka przez ojca

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Rodzice dziecka

Wymagania dotyczące wniosku:

-  Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka

-  Dowody tożsamości:

·         Obywatel polski- dowód osobisty

·         Obcokrajowiec- paszport

-  w przypadku, gdy matka dziecka wstępowała już w związek małżeński potrzebne są dokumenty dotyczące stanu cywilnego, orzeczenia sądowe,- wykazujące brak domniemania pochodzenia dziecka od męża matki

Opłata:

Bez opłat

Informacje dodatkowe:

- uznanie dziecka przez ojca może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone (zaprzeczenie ojcostwa)

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku

Obowiązujące akty prawne:

Art. 72 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami )