Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2086 z późn. zm).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego”
  2. Załączniki:
    • dokumenty potwierdzający uzasadnienie wniosku.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa 39,00 zł.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

VI. UWAGI:

Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego oraz wydawanie zezwolenia odbywa się
w pokoju 20 tel. 18 26135 20.