Zaświadczenie o stanie cywilnym

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 3, art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym”
2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za zaświadczenie– 38,00 zł

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie od 7-10 dni roboczych.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Zaświadczenie można odebrać:
• osobiście w USC, w którym złożono wniosek,
• dostać listownie,
• dostać w formie dokumentu elektronicznego.

2. Sprawy załatwia się w:
• USC Czarny Dunajec w pokoju 20 –tel. 18 26 135 20.