Zaświadczenie o terminie ślubu

Rodzaj sprawy:

Zaświadczenie o terminie ślubu

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Narzeczeni

Wymagania dotyczące wniosku:

Podanie

Dowód osobisty

Opłata:

Zaświadczenie (potwierdzenie)- 26 zł

Wymagane załączniki:

Brak (na podstawie złożonego zapewnienia)