Załatwienie spraw - informator

Rodzaj sprawy:

 1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do celów inwestycyjnych.
 2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do celów prawnych.
 3. postanowienie opiniujące podział nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. decyzja na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
 5. oświadczenia o lokalizacji zjazdów z dróg będących w użytkowaniu gminy, przejścia przyłączy i sieci kanalizacyjnych energetycznych i wodociągowych, w pasie dróg gminnych i będących w użytkowaniu gminy, lokalizacja ogrodzeń , lokalizacja budynków, utwardzenie dojść i dojazdów,
 6. Zaświadczenia o zgodności projektu albo sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 7. odbiory zjazdów

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 1. Inwestor (pełnomocnik)
 2. Inwestor (pełnomocnik)
 3. Inwestor (pełnomocnik)
 4. Inwestor (pełnomocnik)
 5. Inwestor (pełnomocnik)
 6. Inwestor (pełnomocnik)
 7. Inwestor (pełnomocnik)

Wymagania dotyczące wniosku:

 1. Dane inwestora, numery działek, miejscowość, opłata skarbowa 70zł
 2. Dane inwestora, numery działek, miejscowość, opłata skarbowa 30zł
 3. Wniosek podający uzasadnienie podziału zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Dane inwestora, opłata skarbowa 82zł dla zjazdów innych niż do budynków mieszkalnych
 5. Dane inwestora, opis inwestycji, nr działek, warunki administratora sieci, zgody właścicieli,
 6. Dane inwestora, opis inwestycji,
 7. Dane inwestora,

Wymagane załączniki:

 1. Mapa do celów projektowych z naniesionymi liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania,
 2. Kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi działkami
 3. Mapa z projektem podziału z naniesionymi liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania z tabelarycznym zestawieniem powierzchni dzielonych działek, wypis z rejestru gruntów
 4. Mapa do celów projektowych z naniesioną lokalizacja zjazdu, wypis z rejestru gruntów, dokument potwierdzający własność nieruchomości, w zależności od rozpatrywanego przypadku projekt zjazdu.
 5. Mapa do celów projektowych z naniesioną lokalizacja inwestycji.
 6. Mapa z lokalizacją inwestycji, projekt architektoniczny
 7. Projekt zjazdu, mapa powykonawcza

Informacje dodatkowe:

 1. ////
 2. ////
 3. prowadzone postępowanie administracyjne
 4. zjazdy dla budynków mieszkalnych zwolnione z opłaty skarbowej
 5. ////
 6. ////
 7. ////

Termin załatwienia sprawy:

 1. 30 dni
 2. 30 dni
 3. około 60 dni
 4. 30 dni
 5. 30 dni
 6. 30 dni
 7. 30 dni

Obowiązujące akty prawne:

 1. obowiązujący plan zagospodarowania gminy.
 2. obowiązujący plan zagospodarowania gminy.
 3. obowiązujący plan zagospodarowania gminy iKPA
 4. obowiązujący plan zagospodarowania oraz warunki techniczne dróg publicznych,
 5. obowiązujący plan zagospodarowania oraz warunki techniczne dróg publicznych,
 6. obowiązujący plan zagospodarowania oraz przepisy prawa budowlanego
 7. zgodność z wydana decyzją oraz warunki techniczne dróg publicznych,