x
> Gmina> Aktualne przedsięwzięcia, Akcje, Dotacje > Gminna Karta Dużej Rodziny

Gminna Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że dnia 25.03.2019 r. Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła uchwałę o wprowadzeniu "Karty Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec" w ramach programu wspierania rodzin wielodzietnych.


Program skierowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Gminie Czarny Dunajec, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, bez względu na kryterium dochodowe. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty proponowanej przez firmy uczestniczące w programie. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Firmy i przedsiębiorstwa przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu skorzystasz z uprawnień w ramach programu Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”.


Program ma na celu:

  1. Stworzenie w naszej gminie warunków przyjaznych dużym rodzinom jako formy uznania za trud włożony w wychowanie dzieci.
  2. Promowanie modelu i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
  3. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
  4. Wzmacnianie funkcji rodzin wielodzietnych poprzez zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej oraz innych usług.
  5. Działania zmierzające do poprawy warunków życiowych rodzin wielodzietnych.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z Programu jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach numeru identyfikacyjnego Karty Dużej Rodziny, którymi dla Gminy Czarny Dunajec są: 1211032.


https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny... – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; informacje ogólne o Karcie Dużej Rodziny.


http://www.czarny-dunajec.pl/_pliki/uchwala66,2dd1... - UCHWAŁA NR VI/66/2019RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r.w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn.: „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec” oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/47/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”.


http://www.czarny-dunajec.pl/_pliki/uchwala-47,635... - UCHWAŁA NR IV/47/2019RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych„Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec".


Lista firm, które honorują Gminną Kartę Dużej Rodziny:

Auto Centrum Fudala

Auto Centrum Fudala

Ulga 7 % na cały asortyment, za wyjątkiem towaru przecenionego i promocyjnego - ulga nie obowiązuje sprzedaży internetowej.

Autoserwis-Opony Premio

Autoserwis-Opony Premio

7 % zniżki na asortyment oraz usługi, za wyjątkiem badań technicznych, opon samochodowych, jak również towaru przecenionego i promocyjnego 20% zniżki na wypożyczenie samochodu osobowego

Chochołowskie Termy, Chochołów 400, 34-513 Chochołów

Chochołowskie Termy, Chochołów 400, 34-513 Chochołów

Cena biletu dla Posiadacza Karty na strefę basenową w obiekcie Partnera wynosi 5 zł, pozostałe osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny w tym opiekunowie Posiadacza Karty zobowiązani są do uiszczenia ceny biletu zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym u Partnera. Ulga obowiązuje przez cały okres obowiązywania niniejszego Porozumienia,z wyłączeniem okresów Wysokiego sezonu u Partnera.

„Góralska Fota”, ul. Kolejowa 8, 34-470 Czarny Dunajec

„Góralska Fota”, ul. Kolejowa 8, 34-470 Czarny Dunajec

Zniżka 25% na zdjęcia do dokumentów,  zniżka 10% na odbitki, zniżka 10% na obrazy na płótnie.

GROS Kolejowa 26a i Rynek 5, Czarny Dunajec

GROS Kolejowa 26a i Rynek 5, Czarny Dunajec

Rabat 5% na sprzedaż towarów na cały asortyment za wyjątkiem towaru przecenionego i promocyjnego.

Kabanos, ul. Rynek 16, Czarny Dunajec

Kabanos, ul. Rynek 16, Czarny Dunajec

Sprzedaż towarów – rabat 4 %, we wszystkich sklepach firmy Kabanos; za wyjątkiem artykułów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Karczma "Na Rogu" Ignacego Mościckiego 7a, 34-470 Czarny Dunajec

Karczma

Ulga 10% na całe menu z wyłączeniem produktów alkoholowych.

Market MICHNO Rynek 37A, 34-470 Czarny Dunajec

Market MICHNO Rynek 37A, 34-470 Czarny Dunajec

5% na cały asortyment, a także produkty przecenione i promocyjne z wyłączeniem artykułów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Muzeum Torfowisk Chochołów 40

Muzeum Torfowisk Chochołów 40

Cena biletu wynosi 2zł za osobę.

powrót na górę strony wróć na górę