Zespoły Góralskie w Gminie Czarny Dunajec

Gminny Zespół Góralski Watra

Gminny Zespół Góralski Watra

Gminny Zespół WATRA powstał w 2000 roku w Czarnym Dunajcu, skupiając młodzież z terenu gminy.

Poprzez inscenizacje obrzędów grupa prezentuje folklor Podhala, przedstawiając takie widowiska jak: wesele góralskie, "tłucenie lnu","osod", programy kolędnicze oraz artystyczne. Grupa WATRA reprezentuje i promuje gminę Czarny Dunajec na licznych przeglądach i festiwalach, w których bierze udział zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Do sukcesów można zaliczyć m.in. nagrodę od Ministra Kutury i Sztuki i nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 2009 r, dwa pierwsze miejsca w tańcu Zbójnickim podczas "Karnawału Góralskiego" w Bukowinie Tatrzańskiej oraz pierwsze miejsce w
grupach śpiewaczych podczas "Sabalowych Bajań. Zespół zdobył także złoto podczas przeglądów teatrów obrzędowych w Żywcu i Czarnym Dunajcu.
Grupa chętnie występuje na terenie całego kraju oraz zagranicą.


Kierownik zespołu: Czesława i Stanisław Sobczyk

Kontakt:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,
ul. Piłsudskiego 2A,
34-470 Czarny Dunajec,
tel.fax (18) 26 571 79

Zespół Góralski 'Siumni" z Chochołowa

Zespół Góralski 'Siumni" z Chochołowa

Góralski zespół "SIUMNI" z Chochołowa działa przy Oddziale Związku Podhalan  w Chochołowie. Zespół istnieje z przerwami od 1976 roku, kiedy to Władysław Gromada założył zespół młodzieżowy. Od 1995 roku działa zespół dziecięcy prowadzony wówczas przez Panią Helenę Guńka pod nazwą "Mali Chochołowianie". W 2002 roku za sprawą ówczesnego kierownika Pani Anieli Michniak zespół wraca do dawnej nazwy "SIUMNI". Członkami zespołu są przede wszystkim dzieci uczące się w miejscowej szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Na występach zespół wspomaga również młodzież szkół średnich oraz studenci.

Członkowie zespołu biorą udział w przeglądach i konkursach zespołów regionalnych organizowanych na terenie Podhala (Sabałowe Bajania, Przednówek w Polanach, Tatrzański Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Złote Kierpce”)   oraz na terenie Gminy Czarny Dunajec. Tradycją zespołu stało się góralskie kolędowanie w Krygu i w Męcinie Wielkiej – miejscowościach położonych w Beskidzie Niskim.

Obecnie instruktorami i opiekunami zespołu „SIUMNI” są: Stanisław Chowaniec, Jan Harbut oraz Teresa Pilch-Wójciak.

Zespół Góralski "Tatry" z Ratułowa

Zespół Góralski "Tatry" z Ratułowa

Zespół Regionalny "Tatry" został założony w 1993r. przez małżeństwo Czesławę i Stanisława Sobczyków, którzy do dzisiaj są kierownikami i instruktorami tego zespołu.

Zespół działa pod patronatem Oddziału Związku Podhalan w Ratułowie i liczy około 50 członków w wieku od 6 - 20 lat. Obecnie jest to już drugie pokolenie członków.

Zespół bardzo dużo występuje a przy tym zdobywa wiele cennych nagród. Uświetnia imprezy kulturalne nie tylko w swojej miejscowości i na terenie gminy Czarny Dunajec ale również w Polsce, a także poza granicami kraju, np. uczestniczył w międzynarodowych festiwalach w Holandii, we Włoszech, Bułgarii. Do najbardziej prestiżowych nagród należą: I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu w Łowiczu, nagroda im. Henryka Cyganika dla instruktorów oraz zespołu w Małopolskich Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych, kilka razy zespół był laureatem tego konkursu. Wiele pierwszych miejsc w dziedzinie gawędziarstwa oraz śpiewu góralskiego w konkursie ogólnopolskim w Bukowinie Tatrzańskiej "Sabałowe Bajania". Uczestniczył w festiwalu "Święto Dzieci Gór" - w Nowym Sączu, oraz w Festiwalu Karpackim w Rabce. Zdobył wiele wysokich nagród w konkursach "Duchowe Nuty", w przeglądach jasełkowych. Muzyka, która gra obecnie zespołowi jest z Ratułowa. Nauczycielem ich był Władysław Takuśki z Czerwiennego. Muzyka ta także zdobyła wiele nagród i wyróżnień. 


Adres kontaktowy:

Czesława i Stanisław Sobczyk
Ratułów 34-407 Ciche
tel. 884 284 014

Zespół Góralski "Bachledówka" z Czerwiennego

Zespół Góralski "Bachledówka" z Czerwiennego

Zespół góralski "Bachledówka" z Czerwiennego założony został w 1992 roku przez Stanisława Chowańca.
W swojej działalności skupił się na przekazywaniu młodym pokoleniom tradycji i zwyczajów góralskich, pielęgnowaniu gwary oraz zachowania tańców i śpiewu oraz muzyki swoich przodków.
Dzieci i młodzież uczą się pod okiem instruktorów:
Kolbrecka i …..
W działalność zespołu chętnie włączają się starsi mieszkańcy wsi przekazując młodym zapomniane melodie, gwarę góralską i góralskie zwyczaje.
Zespół „Bachledówka” reprezentuje swoją miejscowość na gminnych i wojewódzkich przeglądach. W kalendarzu artystycznych imprez ważne miejsce zajmują: Przegląd Góralskiej Pieśni Religijnej "Majówka Papieska", "Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych", "Przeziyracka Młodych Tonecników i Śpiywoków", "Muzykowanie na Duchową Nutę", "Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych".

Dzieci i młodzież w swojej działalności nie ograniczają się tylko do konkursów. Chętnie wyjeżdżają w różne części Polski prezentując góralskie tradycje. 


Kontakt:
Publiczna Szkoła Podstawowa
34-407, Czerwienne
Tel. (0-18) 265 81 34

Zespół Góralski "Odrowązianie" z Odrowąża

Zespół Góralski "Odrowązianie" z Odrowąża

Zespół góralski powstał w 1992 r. i działa przy Oddziale Związku Podhalan, którego  obecnym Prezesem jest Maria Pawlikowska. Pierwszymi instruktorami zespołu byli Maria i Tadeusz Dusza, następnie z zespołem pracowali Agnieszka Koszarek, Marcin Szymusiak, Janina Stoch oraz Piotr Bobak. Zespół wiele zawdzięcza byłej Prezes ZP Bobak Janinie. Przez ostatnie lata instruktorem była Witek Krystyna. Członkami zespołu są dzieci i młodzież wywodzący się z rodzin góralskich. Duża część zespołu wyjechała do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie rozsławia odrowąziańską kulturę. Przez lata działalności zespół uczestniczył w licznych przeglądach, konkursach, uświetniał imprezy gminne, jak również brał udział w konkursach ogólnopolskich, m.in. w Sopocie, Sanoku, Łodzi, Żywcu, Szczyrku, Bałtowie, Myszkowie. Zespół brał udział z nagraniu audycji w Radiu Alex, koncertował wraz z chórem Cantikum Canticulum, uświetniał śpiewem konkurs Papieski w Sieniawie. Zespół prezentuje śpiewem, tańcem wciąż żywy folklor górali Skalnego Podhala. Oto niektóre z ważniejszych osiągnięć zespołu :


I miejsce- śpiew w duecie, II miejsce - śpiew grupowy oraz II miejsce – recytacja na II Koncercie Wspomnień dla Jana Pawła II, Leśnica-Groń 2008r.

I miejsce - śpiew w duecie, Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej, Bachledówka-Czerwienne 2008r.

I miejsce - śpiew grupowy, Ogólnopolski Konkurs Śpiewaków Ludowych, Bukowina Tatrzańska 2008r.

I miejsce - Śpiew grupowy, XV Festiwal Papieski Biały Dunajec 2008r.

II miejsce - Śpiew Mistrz i Uczeń, Konkurs grup śpiewaczych 40 Festiwalu Górali Polskich , Żywiec 2009r.

III miejsce - Gra na skrzypcach, Konkurs Instrumentalistów Ludowych 41 Festiwalu Górali Polskich, Żywiec 2010r.

Wyróżnienie za Taniec solowy w X Konkursie Młodyk Toniecników, Biały Dunajec w 2009 i 2010r

II miejsce - Śpiew grupowy, XXIII Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiywoków Ratułów 2010r.


Zespół bierze udział w wielu imprezach, m.in: Przeglądzie zespołów regionalnych "Śpiywanie i Granie pod Chochołowskom Strzechom", Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych z Polski i Słowacji w Szczawnica 2008 r. , Festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej, Gminnych Dożynkach Hołdymas w Czarnym Dunajcu, Targach Sztuki Ludowej w Krakowie 2008r., Przeziyracce Młodyk Toniecników i Śpiywoków w Ratułowie,  Festiwalu Papieski w Białym Dunajcu, Konkursie Młodyk Toniecników w Białym Dunajcu, Konkursie Nut Duchowych w Czarnym Dunajcu, Konkursie Góralskiej Pieśni Religijnej na Bachledówce, Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu - udział z programem "W przeddzień odpustu u Gaździny Podhola", Koncercie Kolęd Wieliczka 2010, Przeglądzie Góralskiej Pieśni Patriotycznej Chochołów 2010r., Przednówku w Polanach Kościelisko 2010, II Świętokrzyskim Święcie Pszczoły Bałtów 2010r, Festynie Rodzinnym w Myszkowie 2010, Festynie Rodzinnym w Stryszawie 2010, Konkursie Papieskim w Sieniawie 2010r.

Zespół góralski, to nie tylko wyjazdy i zdobyte miejsca w konkursach, ale również wychowanie regionalne. Dlatego członkowie zespołu biorą czynny udział w świętach kościelnych, tworząc góralską oprawę Mszy Św. śpiewem i muzyką. Zespół corocznie opracowuje góralską Drogę Krzyżową, oraz Różaniec w których biorą udział wszyscy parafianie. Dzieci i młodzież uczą się nie tylko śpiewu, tańca i muzyki podhalańskiej, ale także poszanowania wartości chrześcijańskich i patriotycznych.


Instruktorzy: Katarzyna Majerczyk i Paweł Strama


Adres kontaktowy:

Prezes ZP O/Odrowąż 
Janina Gawron

34-408 Odrowąż Podhalański
tel. 18 27 586 54

Zespół Góralski "Krzesany" z Cichego

Zespół Góralski "Krzesany" z Cichego

Zespół Góralski "Krzesany" z Cichego

Zespół Góralski "Mali Wróblowianie" z Wróblówki

Zespół Góralski "Mali Wróblowianie" z Wróblówki

Zespół Góralski "Mali Wróblowianie" z Wróblówki

Zespół Góralski "Mali Miętusianie" z Miętustwa

Zespół Góralski "Mali Miętusianie" z Miętustwa

Zespół Góralski "Serdocki" z Podszkla

Zespół Góralski "Serdocki" z Podszkla

Zespół Góralski "Turnie" ze Starego Bystrego

Zespół Góralski "Turnie" ze Starego Bystrego

Zespół Góralski "Sykowni" z Załucznego

Zespół Góralski "Sykowni" z Załucznego

Zespół Góralski "Zeleźnica" z Pieniążkowic

Zespół Góralski "Zeleźnica" z Pieniążkowic

Zespół Góralski "Piekielnicanie" z Piekielnika

Zespół Góralski "Piekielnicanie" z Piekielnika

Zespół Góralski "Śleboda" z Podczerwonego-Koniówki

Zespół Góralski "Śleboda" z Podczerwonego-Koniówki

Zespół Góralski "Dunajcanie" z Czarnego Dunajca

Zespół Góralski "Dunajcanie" z Czarnego Dunajca

"Witojcies nom łostomili
Coście tom strone łodwiedzili
Syćka Wos piyknie witomy

Do cytanio zaprosomy.
My som Mali Dunajcanie
Momy we krwi piykne granie"


Zespół "Mali Dunajcanie" został założony przez Annę Bulas przy Oddziale Związku Podhalan w 1993 r. Działał do 1997 r. wychowując młodzież w kulturze góralskiej. W 2005 r. Zespół został reaktywowany przez ówczesną prezes Annę Bulas. W chwili obecnej „Cornodunajcanie" doskonalą się w tańcu i śpiewie góralskim.

Dzieci biorą udział w licznych występach, jasełka, festiwalach, przeglądach zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Największym dotychczasowym osiągnięciem dla zespołu był występ w Warszawie przed prezydentem Kaczyńskim, oraz wieloma zaproszonymi osobistościami. Zespół zaprezentował się z jak najlepszej strony zbierając liczne brawa i podziękowania..

"Cornodunajcanie" udzielają gościnnych występów, uczestniczą w imprezach okolicznościowych, oraz chętnie biorą udział w występach nieodpłatnie (Domy Opieki).