Protokół

X Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu w dniu 8 listopada 2022 r.


Jury po przesłuchaniu 201 uczestników z 29 szkół podstawowych, przedszkolii placówek oświatowych, prezentujących się w 47 podmiotach wykonawczych, w trzech kategoriach wiekowych, postanawia przyznać następujące nagrody:

Grand Prix –Natalia Gal ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej

Nagroda Wójta Gminy Czarny Dunajec:

Adrian Mrugała ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

Nagroda Starosty Nowotarskiego :

Nela Kusperze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku

Nagroda Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zakopanem:

Szymon Kowalczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach

Nagroda Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu:

Nadia Ciesielska z Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu

Nagroda Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu:

Magdalena Adamczyk z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu

Nagroda Prezesa Związku Podhalan w Polsce:

Zespół Regionalny ,,Odrowązianie” z Odrowąża


KATEGORIA WIEKOWA: PRZEDSZKOLA

  • SOLISTA, kategoria przedszkola:

1 miejsce – Kinga Mrugała ze Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem

2 miejsce – Antonina Groń z Zespołu Szkolno-PrzedszkolnegoNr 1 w Nowym Targu

3 miejsce – Anastazja Wróbel ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka- Ducha

w Czerwiennem

Wyróżnienie – nie przyznano

  • DUET, kategoria przedszkola:

1 miejsce – nie przyznano

2 miejsce – Łukasz Babeł i Julia Szaflarska z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

3 miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – nie przyznano

  • ZESPÓŁ, kategoria przedszkola:

1 miejsce – nie przyznano

2 miejsce,,Starobystrzańskie smyki” z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Stowarzyszenia

Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem

3 miejsce – „Waleczne serca” z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

Wyróżnienie – nie przyznano

KATEGORIA WIEKOWA: KLASY I-III

·SOLISTA, kategoria wiekowa klas I-III:

1 miejsce ex aequo:

– Zuzanna Groń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Nowym Targu– Ida Dutka z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu

2 miejsce – Klara Świerczek ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu

3 miejsce – Amelia Kusper ze Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie

Wyróżnienie – Adrian Kalata ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu

  • DUET, kategoria wiekowa klas I-III:

1 miejsce – nie przyznano

2 miejsce – Natalia Styrczula i Aleksandra Liszka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem

3 miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – nie przyznano

  • ZESPÓŁ,kategoria wiekowa klas I-III:

1 miejsce – ,,Cantare” ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie

2 miejsce – ,, Unisono” z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół

Katolickich im. św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem

3 miejsce – ,,Lilie” ze Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załucznem

Wyróżnienie – Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka - Ducha

w Czerwiennem

KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV-VIII

  • SOLISTA, kategoria wiekowa klas IV-VIII:
  • DUET, kategoria wiekowa klas IV-VIII:
  • ZESPÓŁ, kategoria wiekowa klas IV-VIII:

1 miejsce ex aequo:

– Natalia Giełczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu

– Aleksandra Łacek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem

2 miejsce – Kinga Piotrowska z Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu

3 miejsce – Mariola Zubek ze Szkoły Podstawowej im. Ks.Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie

Wyróżnienie – Julia Morzyniec ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce

1 miejsce – nie przyznano

2 miejsce – Maria Olejarz i Emilia Jandura z Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach

3 miejsce – Oliwia Jarończyk i Michalina Haberny ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Wyróżnienie – nie przyznano

1 miejsce – Zespół Promyki ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich

w Chochołowie

2 miejsce – „Orawskie smyki” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie

3 miejsce – „Krokusy” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu

Wyróżnienie – Zespół wokalno – instrumentalny z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem

Jury wyraża słowa uznania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie X Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu,życząc wszelkiej pomyślności w dalszym rozwoju jakże wyjątkowego i istotnego ze względów patriotycznych konkursu. Gratulujemy muzycznych osiągnięć wszystkim uczestnikom. Dzięki młodym artystom po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w żywej lekcji historii, która jest piękna i inspirująca. Gratulujemy nauczycielom, instruktorom, opiekunom artystycznym, którzy po raz kolejny podjęli trud przygotowania dzieci i uczniów do konkursu.Cieszy nas fakt, że wciąż poszukujecie nowych tekstów, że pomagacie uczniom przeżywać ich treść, a tym samym wychowujecie ich w duchu patriotyzmu, chcąc by były dumne ze swej ojczyzny. Śpiewanie, nauka tekstów, poznawanie ich genezy i kontekstu historycznego stanowi przyjemny, przyswajalny i skuteczny sposób nauki historii.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie.


Przewodniczący jury:

MARTA CIEPLIŃSKA-KORWEL

Członkowie:

JACEK KLINOWSKI

ST. CHOR. JÓZEF BIELA

KAZIMIERZ BIELAK

Protokolant:

Iwona Florczyk